Företagsmäklare

foretagsmaklare

Är du på väg att sälja eller köpa ett företag? Är du nyfiken på hur mycket företaget egentligen är värt? Eller behöver du kanske hjälp med att hitta en seriös köpare som kan driva och vidareutveckla ditt företag när du går i pension? Underlätta hela processen genom att anlita en erfaren och kunnig företagsmäklare som hjälper dig att hitta den rätta köparen eller säljaren. Företagsmäklaren hjälper dig som vill sälja ditt företag att marknadsföra det på rätt sätt, men också att hitta det rätta företaget till dig som är intresserad av att bli företagsägare.

Vad är en företagsmäklare?

En företagsmäklare, eller företagsförmedlare som det också kallas, är ungefär samma sak som en vanlig fastighetsmäklare. Den stora skillnaden är förstås att företagsmäklaren sysslar med försäljning av företag istället för att sälja fastigheter. Företagsmäklaren fungerar alltså som en så kallad mellanhand mellan en köpare och säljaren av ett företag. På senare tid har det blivit allt vanligare för företagare att anlita en företagsmäklare vid försäljning av verksamheten.

En stor anledning till detta är att det inte längre är lika vanligt att företagarens barn tar över företaget när det blir dags att gå i pension. Säljaren vill vara säker på att den nya ägaren av företaget har de resurser och kvaliteter som krävs för att driva ett företag och det är just en sådan person som företagsmäklaren hjälper till att hitta. Det är vanligtvis säljaren som anlitar företagsmäklaren, men även en köpare kan ta kontakt med en företagsmäklare för ett så kallat köpuppdrag.

Vad gör en företagsmäklare?

Företagsmäklaren börjar alltid med att göra en bedömning av företagets marknadsvärde. Detta sker genom en så kallad företagsvärdering som genom olika beräkningar och analyser kommer fram till en uppskattad siffra av det nutida finansiella värdet av verksamheten. Tillsammans med säljaren kommer mäklaren sedan fram till ett rimligt säljpris. När värderingen och prissättningen av företaget är klara så är det dags för marknadsföring. Denna del av överlåtelseprocessen sköts helt och hållet av företagsmäklaren så att du som säljare kan fortsätta fokusera på din verksamhet fram tills potentiella köpare dyker upp.

Marknadsföringen sker ofta väldigt diskret utan att mäklaren avslöjar företagets identitet. Genom olika kontakter i branschen kommer mäklaren i kontakt med intressenter. Mäklaren gör sedan en bedömning av de potentiella köparna och de som anses ha vad som krävs presenteras sedan för säljaren och får en visning av företaget. Säljaren har alltså ofta möjligheten att träffa och välja mellan flera potentiella köpare som är intresserade av företaget. När en köpare valts ut är det dags för förhandling av priset. Företagsmäklaren fungerar som säljarens rådgivare och hjälper till att förhandla med köparen och dennes köprådgivare. När båda parter är överens om priset är det dags för överlåtelse  av företaget.

Fördelar med företagsmäklare

Det finns många fördelar med att anlita en professionell företagsmäklare när du går i tankar om att sälja ditt företag. Nedan följer ett par av de allra främsta främsta och viktigaste fördelarna som en säljare får genom att anlita en företagsmäkare.

  • Företagsvärdering. Den allra främsta fördelen är förmodligen företagsvärderingen. Många säljare är inte medvetna om värdet av sina företag och har därför ingen aning om hur de ska prissätta det. En professionell företagsmäklare är utbildad att kunna uppskatta företagets värde och hjälper säljaren med att sätta ett rimligt pris på det. Dessutom hjälper företagsmäklaren till att motivera priset för eventuella köpare.
  • Marknadskännedom. En annan fördel med att anlita en företagsmäklare är den kunskap denne kan bidra med. Företagsmäklaren vistas inom denna marknad dagligen och är i kontakt med både köpare och säljare. En professionell mäklare har en god insyn i den lokala marknaden och känner till hur olika branscher fungerar.
  • Goda kontakter och kunddatabas. Genom att anlita en företagsmäklare får du flera alternativ av intressenter att välja mellan. Mäklaren har ett brett nätverk och kan därför lättare hitta potentiella köpare. Mäklaren har dessutom tillgång till en kunddatabas där intressenter registrerat sitt intresse för köp av företag och kan på så sätt enkelt komma i kontakt med en passande köpare.
  • Sekretess. Med hjälp av en företagsmäklare kan du sköta hela säljprocessen väldigt diskret eftersom mäklaren har sina invanda system och goda kontakter som underlättar det hela. Dessutom är mäklaren van vid liknande situationer och vet hur man upprätthåller en diskret nivå av processen.
  • Hjälper till med bedömning. När du har en potentiell köpare gör företagsmäklaren den första bedömningen. Med sin långa erfarenhet och sina goda kunskaper inom branschen kan mäklaren göra en säker bedömning  av intressenten. Mäklaren säkerställer då att intressenten har de rätta kvaliteterna för att ta över företaget. Detta gör att du som säljare endast behöver lägga tid på relevanta intressenter.
  • Ger dig möjligheten att fortsätta fokusera på verksamheten. Att sälja ett företag tar sin  tid och det är inte ovanligt att det tar mellan ett halvår upp till ett år. I vissa fall kan det till och med ta ännu längre tid. Därför är det bra att anlita en företagsmäklare som kan ta hand om hela överlåtelseprocessen så att du själv kan fortsätta att driva ditt företag och fokusera på det som är viktigt.

Gynnar även köparen

Det är inte bara säljaren som kan ta kontakt med en företagsmäklare, utan även en intresserad köpare kan anlita en mäklare för ett så kallat köpuppdrag. Det finns idag många som är intresserade av att driva ett eget företag. Många skippar dock gärna startprocessen eftersom det ofta tar sin lilla tid innan företaget kommer igång ordentligt. De köper alltså hellre ett redan etablerat företag som de kan utveckla vidare. Med hjälp av en företagsmäklare hittar du enklare och snabbare intressanta företag som är till salu och som matchar dina önskemål.

Mäklaren har många goda kontakter inom branschen och vet vilka trådar man ska dra i. Vid köp av ett mindre företag kan du ofta sköta hela processen på egen hand, men köper du ett större företag rekommenderas det att du tar hjälp av en professionell företagsförmedlare som ser till att köpet går rätt till. En företagsförmedlare hjälper dessutom till med att göra en företagsvärdering så att du får en klarare bild av hur mycket företaget är värt i nuläget och hur dess ekonomiska framtid ser ut. Detta gör att du undviker risken att köpa ett företag för mer pengar än vad det egentligen är värt.

Företagsvärdering

Den absolut viktigaste frågan du kan ställa dig själv när går i tankar om att sälja eller köpa ett företag är hur mycket företaget faktiskt är värt. Det är förstås svårt att göra en exakt bedömning av den frågan. Säljaren vill gärna ha en så saftig summa som möjligt för sitt företag medan en köpare försöker få ner priset.

Med hjälp av en företagsvärdering kan man med noggranna kalkyleringar enkelt få fram en rimlig summa för företagets nuvärde. Företagsförmedlare är utbildade att kunna utföra professionella företagsvärderingar. Man rekommenderar ofta både säljare och köpare att beställa en företagsvärdering av företaget innan man ingår en köp-/säljprocess för att få en så exakt värdering av företaget som möjligt och på så sätt undvika att bli lurad.

Företagsvärderingen kan räknas ut med hjälp av flera olika metoder, men vanligtvis baseras den på företagets framtida vinster. Mäklaren gör alltså en prognos som beskriver hur företagets ekonomi troligast kommer att utvecklas. Företagsvärderingen görs för att skapa en professionell bedömning av hur mycket företaget är värt. Hur mycket företaget sedan säljs för behöver inte alltid motsvara företagsvärderingen, utan priset avgörs helt och hållet av förhandlingen mellan säljaren och köparen.