Fler företagsaffärer

Fler företagsaffärer genom företagsmäklare! Nio av tio fastighetsaffärer görs med hjälp av fastighetsmäklare men när det gäller företagsaffärer är det tvärt om. Ett anmärkningsvärt förhållande som tål att begrundas och resoneras lite kring.

En första viktig förklaring är naturligtvis att det är i lag reglerat vem som får sälja en fastighet i Sverige. Det måste vara en auktoriserad fastighetsmäklare eller advokat. När det kommer till företagsförmedling finns ingen sådan reglering.

Det öppnar naturligtvis fältet för många olika aktörer att vara rådgivare. Företagsöverlåtelser kräver kompetens för att genomföras nu när allt små och medelstora ägarledda företag ska säljas och köpas. Tempot i dessa företagsöverlåtelser har ännu kommit igång i den omfattning som politiker, näringslivet och inte minst företagsförmedlarna. Nu när de stora fyrtio- och femtiotalistgenerationerna nu ska pensioneras tror man att det rör sig om cirka hundratusen företag som ska byta ägare de närmaste åren.

Exitpartner är en av de stora nationella företagsmäklarna på marknaden och vi har frågat företagsmäklaren Tom Nielsen i Växjö vad han tror ligger bakom den ”omvända situationen” ovan.

–  Till skillnad från fastighetssidan har revisorer, banker och advokater ofta en inarbetad relation med företagen-företagaren och det gör det naturligt att anlita någon man redan känner sedan länge för den kanske viktigaste affären man ska göra i livet. Sälja sitt företag.

Så är det naturligtvis men vore det ändå inte en fördel för säljaren att anlita en professionell företagsmäklare för en så viktig affär?

– Självklart är det så säger vi företagsmäklare. Inget ont om revisorerna, juristerna och bankmännen m fl. de är våra kollegor och yrkesmän som var och en kan sitt område bäst. Oftast bättre än vi företagsmäklare naturligtvis, var och en på sitt specialområde. Och de kan säkert alla genomföra en transaktion tekniskt och lagligt korrekt, ingen tvekan om den saken.

Men varför ska en säljare anlita en företagsmäklare om det inte är ett lagkrav?

Företagsmäklaren från Exitpartner fortsätter:

– Vår specialitet är själva helheten, företagsaffären. Vi leder processen från början till slut med vår uppdragsgivares bästa i första rummet. Och det är vad vi har specialiserat oss på. Det är vårt fokus och specialitet, hela företagsaffären från A till Ö.

– Vi har till skillnad från de andra yrkesmännen tillgång till en betydligt större marknad i vår egenskap av mäklare. Vi har våra egna och andras databaser med köpare och säljare, breda och djupa nätverk för uppgiften. Vi annonserar regelbundet i rikstäckande tidningar. Helt oberoende av enskilda banker, revisionsföretag eller advokatfirmor.

Vi står fria och oberoende på vår uppdragsgivares sida. Möjligheten att få bättre betalt och att göra en optimal affär ökar om man anlitar en professionell företagsmäklare. Lika tydligt och av samma skäl som att anlita en fastighetsmäklare alltså.