Företagsmäklare Stockholm

Från värdering till avslut

Köpa och sälja hus är någonting som i de flesta fall involverar mäklare. Dessa värderar, visar, diskuterar och sköter allt annat som rör försäljningen. Allt sker på uppdrag av säljaren även om denne inte behöver vara med vid förhandlingar mer än han eller hon vill. När det gäller företagsmäklare är principen densamma även om det inte finns samma lagar som reglerar försäljningen. Det går alldeles utmärkt att köpa och sälja företag helt utan inblandning av någon företagsmäklare. Dock är det mer arbete och större partiskhet som råder vilket kan göra det hela till en obalanserad upplevelse för alla inblandade.

En kompetent och erfaren företagsmäklare ser till att ha gott om information och att ha gjort allt som krävs för att på bästa sätt kunna presentera företaget som skall säljas. Som säljare kan det kännas tryggt att ha stöd i en erfaren företagsmäklare och för köparen kan samma person fungera som en garanti för att saker och ting görs på rätt sätt. Den som jobbar som företagsmäklare i Stockholm eller någon annan svensk stad, är på en marknad där de flesta kan ha en direkt eller indirekt koppling till varandra. Detta gör att man är mån om sitt rykte och om att båda parter skall känna sig nöjda när väl affären är i hamn.

Den första kontakten

Att komma fram till huruvida man vill sälja det företag man driver eller inte, är den största frågan. När man väl tagit beslut i denna fråga kan resten gå smidigt för den som så önskar. Att ta kontakt med företagsmäklare i Stockholm är inte någonting som innebär åtaganden från endera parten. Det är helt enkelt en diskussion där man kan gå igenom för- och nackdelar samt lägga grunden för en eventuell försäljning. När man anlitar företagsmäklare kan man få en rad fördelar som man inte skulle ha vid en direkt försäljning till någon. Dels handlar det om en grundlig värdering där man ser till att allting kommer på bordet och att värderingen kan presenteras och kontrolleras. Detta är en viktig del av arbetet och vid samarbete med en företagsmäklare, kan detta gå snabbt.

Nästa steg är att hitta rätt köpare! Detta är en fas som man lätt kan bli kvar i om man inte har ett stort och brett kontaktnät. Att ringa runt till människor för att se vem som vill köpa är sällan någonting som rekommenderas. Istället får man arbeta långsiktigt med att hitta någon som är intresserad. Väljer man att använda sig av tjänsten företagsförmedling, kan man dock skynda på det hela och slippa många av de intressenter som inte är så intresserade av att göra affärer. Den företagsmäklare man anlitat kan rekommendera kontakter och sammanföra köpare och säljare på ett effektivt och bra sätt. Detta innebär att varken köpare eller säljare behöver lägga ner tid på att hitta rätt person. Allt kan gå genom en företagsmäklare som har god kunskap om branschen och som dessutom har kontakt med en rad säljare och köpare.

Tips på vägen

Någonting man sällan talar om när det gäller kontakter via företagsmäklare, är att man som köpare kan få tillgång till bra information utan att behöva kalla in konsulter som går igenom verksamheten ifråga. Förmodligen har man som köpare redan en tanke om vad man skall göra för att öka omsättningen i det företag man nu förvärvar, men det finns också många saker man kan ha förbisett. När man gör en värdering av företaget analyseras allting och sätts på pränt. Detta gör att köparen har alla möjligheter att identifiera områden som kan förbättras och därmed också öka företagets värde på såväl lång som kort sikt.

Valet av företagsmäklare är någonting som helt och hållet ligger hos säljaren och om man har en bra relation till någon företagsmäklare i Stockholm, är det inte ovanligt att man håller sig till honom eller henne varje gång man är i färd att köpa eller att sälja ett företag. Det finns goda skäl att göra så, inte bara för att man tidigare varit nöjd, utan också för att företagsmäklaren lärt sig hur man arbetar och lättare kan sätta sig in i vad man gör.

En kompetent medspelare

När man sker företagsmäklare första gången, är det en djungel att komma igenom. Det finns många som erbjuder tjänster, men inte alla som har erfarenhet av försäljning av företag i den bransch man är i. Exitpartner har samlat sin kompetens bland ledare och entreprenörer i alla branscher. De har vana av företagsförsäljning och vet hur man på ett korrekt vis skall sammanföra personer och värdera företag utifrån deras situation.

En rekommendation från Exitpartner är att vara ute i tid. Det går alltid att göra sina förberedelser även om man väntar med en försäljning. Detta möjliggör att man vid rätt tillfälle är klar att sälja istället för att vänta med allting till sista sekund.