Köpa företag

Köpa företag utan överraskningar. Företag köper och säljer varor och tjänster på regelbunden basis, men det finns också en stor marknad var man köper och säljer företag. Tittar man på företag som varit aktiva sedan lång tid tillbaks, är det inte ovanligt att man kan se en hel del förändringar som skett i fråga om ägarskap. Det kan röra sig om att företaget helt enkelt sålts i sin helhet och att en ny ägare tagit över, en inkråmsförsäljning där det tidigare företaget försvunnit in i en annan verksamhet, samarbeten som ingås och frångås etc.

Det finns en hel del personer och företag som jobbar med att köpa företag för att sedan få dessa sålda och när man som köpare vill förvärva ett bolag finns det en hel del saker man skall tänka på. Även om man får utgå ifrån att alla kör med mer eller mindre öppna kort, är det alltid bra om man gör sin hemläxa korrekt och att man verkligen går igenom allting som finns att veta om det företag man är i färd med att köpa.

Professionella företagsmäklare

Det är en hel del saker man skall tänka på och det är inte alltid man har tillräcklig kompetens och vana av dessa affärer för att kunna göra en nykter och bra värdering av företaget. Det påminner om när man skall köpa en fastighet. Även om man kan se det yttre och har viss kunskap om vad man skall titta efter, kan det finnas en poäng med att gå via en besiktningsman eller en mäklare som kan allt som står att veta om det köp man står inför. När det kommer till att köpa företag gäller samma sak. Det finns en uppsjö fördelar med att höra av sig till någon som har rutin på att utvärdera företag och som kan göra en realistisk bedömning av vad man har att vänta som köpare och ny ägare till företaget.

Det bollplank man kan få i form av experter på sakområdet, är ovärderligt för den som inte själv har tid eller kunskap nog för att kunna göra en korrekt bedömning.

Orsak till köp

Det är viktigt att man som köpare har klart för sig varför man vill göra ett förvärv. Om det handlar om att man vill ge sig in på en marknad utan att behöva gå den tunga vägen via introduktion och initial uppstart, kan man förvisso välja att köpa ett företag som redan har en acceptabel omsättning. Dock är det inte helt säkert att man har den erfarenhet som krävs för att få det hela att bli en gynnsam utkomst av det hela. För andra är det fråga om att man vill komplettera sin befintliga verksamhet med ytterligare en verksamhet istället för att starta upp ytterligare ett bolag från scratch.

Vad för motiv man har till att genomföra ett köp av företag är egentligen bara viktigt för dig som köpare. Poängen är att man skall känna till varför man tar detta steg. I kontakt med en företagsmäklare såväl som i kontakt direkt med säljaren, ger detta en bra grund att stå på inför förhandlingarna.

Oundviklig svacka?

När man har köpt ett företag ’är det vanligt att man upplever en tillfällig svacka. Detta handlar om att man är ny och att man ofta vill göra vissa satsningar direkt vid förvärv. För de flesta kan det ta några månader innan man är tillbaks på den topp som företaget var när man införskaffade det, men detta är någonting som man kan väga in i sina kalkyler.

Har man inte råd att gå ner i omsättning och resultat under några månader, kanske man inte har tillräcklig buffert för att klara av den köpeskilling som är tänkbar vid försäljningen. Detta är någonting man kan gå igenom tillsammans med en sakkunnig på området. Det är viktigt att man har allting klart för sig så att man inte får någon överraskning som man helst hade velat vara utan.

Strategi

När man skall köpa ett företag är det bra om man redan känner till hur man skall använda det i syfte att nå så bra avkastning och resultat som möjligt. För vissa köpare handlar det om att eliminera konkurrens inom det segment man verkar och för andra handlar det snarare om att man vill expandera och bredda sig till nya marknader.

Det finns en hel del företag som köps och säljs både inom Sverige och utanför gränserna. Vilket företag som är värt att köpa och vilket man skall undvika är någonting som helt och hållet utgår ifrån köparen.