Professionella företagsmäklare

Låt en professionell företagsmäklare sälja företaget

Nio av tio fastighetsaffärer görs med hjälp av fastighetsmäklare men när det gäller företagsaffärer är det nästan tvärt om. Ett anmärkningsvärt förhållande som tål att begrundas och resoneras lite kring.

En första viktig förklaring är naturligtvis att det är i lag reglerat vem som får sälja en fastighet i Sverige. Det måste vara en auktoriserad fastighetsmäklare eller advokat. När det kommer till företagsaffärer finns ingen sådan reglering.

Det öppnar naturligtvis fältet för många olika aktörer att vara rådgivare och genomförare när framför allt små och medelstora ägarledda företag ska säljas och köpas. Och det ska dom verkligen i ökat tempo. När de stora fyrtio- och femtiotalistgenerationerna nu ska pensioneras räknar man med att det rör sig om runt hundratusen företag som ska byta ägare de närmaste åren.

Exitpartner är en av de stora nationella företagsmäklarna på marknaden och vi har frågat företagsmäklaren Rolf-e Edmark i Linköping vad han tror ligger bakom den ”omvända situationen” ovan.

–       Till skillnad från fastighetssidan har revisorer, banker och advokater ofta en inarbetad relation med företagen-företagaren och det gör det naturligt att anlita någon man redan känner sedan länge för den kanske viktigaste affären man ska göra i livet. Sälja sitt företag.

Så är det naturligtvis men vore det ändå inte en fördel för säljaren att anlita en professionell företagsmäklare för en så viktig affär?

–       Självklart är det så. Inget ont om revisorerna, juristerna och bankmännen m fl, de är våra kollegor och yrkesmän som var och en kan sitt område bäst. Och de kan säkert alla genomföra en transaktion tekniskt och lagligt korrekt, ingen tvekan om den saken.

Men varför ska en säljare anlita en företagsmäklare om det inte är ett lagkrav?

Exitpartnermäklaren fortsätter:

–       Vår specialitet är att hitta köparen, det skiljer oss från de andra aktörerna. Vi processleder affären från början till slut med vår uppdragsgivares bästa i första rummet. Det är vårt fokus, hela företagsaffären från A till Ö.

–       Vi har till skillnad från de andra yrkesmännen tillgång till en betydligt större marknad i vår egenskap av mäklare. Vi har våra egna och andras databaser med köpare och säljare, breda och djupa nätverk för uppgiften och vi annonserar regelbundet i rikstäckande tidningar. Helt oberoende av enskilda banker, revisionsföretag eller advokatfirmor. Vi står fria och oberoende på vår uppdragsgivares sida. Möjligheten att få bättre betalt och att göra en optimal affär ökar om man anlitar en professionell företagsmäklare. Lika tydligt och av samma skäl som att anlita en fastighetsmäklare alltså.